facebook

Rekrutacja Łokietka


Z dniem 04.01.2021r. rozpoczynamy nabór przedszkolaków na rok 2021/22

Uprzejmie informujemy, iż dnia 04.01.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dla dzieci od 2,5 do 6 lat na nowy rok szkolny 2021/2022 r.
i prowadzona będzie systematycznie do wyczerpania wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej przesłanie jej na adres rekrutacja.lokietka@gmail.com oraz uiszczenie opłaty wpisowej na nowy rok szkolny w wysokości 400 zł.

Przypominamy, iż rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Fun & Play są również zobligowani do złożenia karty zgłoszeniowej oraz opłaty wpisowej na nowy rok szkolny. Opłata miesięczna na rok szkolny 2021/2022 obejmuje:

 • - czesne w wysokości 600 zł
 • - opłatę za wyżywienie 11 zł/dzień.

 • W Przedszkolu Fun & Play staramy się w sposób zorganizowany i usystematyzowany wspierać naturalny proces nauczania języka obcego. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych mają codzienny kontakt z językiem, można więc śmiało powiedzieć, iż funkcjonujemy tak jak przedszkole polsko-angielskie. 

  Dla wielu rodziców, którzy decydują się posłać swoje pociechy do przedszkola, ważne jest, aby było to przedszkole z angielskim. Co ważne Przedszkole Fun & Play nie oferuje zajęć 2, 3 razy w tygodniu po kilkanaście minut. Codzienne zanurzenie w języku obcym pozwala uzyskać zdumiewające efekty!

  Nasi nauczyciele, absolwenci filologii angielskiej starają się na co dzień udowadniać, iż język angielski dla dzieci wcale nie musi być językiem obcym. Staramy się, tak jak przedszkole anglojęzyczne rozwijać kompetencje komunikacyjne, w związku z tym opracowaliśmy program, który ułatwia nam wspomaganie rozwoju tych umiejętności. Zajęcia prowadzone są w oparciu o kursy językowe czołowych brytyjskich wydawnictw tj. Macmillan, Oxford University Press, Pearson, Express Publishing, Cambridge University Press i oraz autorskie programy.

  Lektorzy języka angielskiego codziennie zapraszają dzieci do wspaniałej podróży po świecie języka angielskiego. Podczas zajęć dzieci bawią się, śpiewają, słuchają ciekawych historyjek, grają, tańczą oraz pracują na specjalnie przygotowanych pomocach dydaktycznych. Wiele z pomocy to własnoręcznie wykonane, niepowtarzalne gry,obrazki,przestrzenne konstrukcje, szyte pudełka, maty. Nauczyciele angliści, pracujący równolegle z wychowawcami grupy są do dyspozycji dzieci przez cały dzień.


  W ramach czesnego oferujemy Państwu:

  • - codzienną naukę języka angielskiego poprzez stały kontakt z nauczyciel języka angielskiego w małych 15 osobowych grupach
  • - codzienne zajęcia literkowo-cyferkowo w małych 15 osobowych grupach
  • - zajęcia taneczne 1/tydzeń
  • - capoeira 1 /tydzień
  • - język japoński 1 /tydzień
  • - dogoterapia 1/tydzień
  • - przedszkoliada – zajęcia sportowe 1/tydzień
  • - kuchcikowo 1/tydzień
  • - zajęcia logopedyczne 1 /tydzień
  • - konstruowanie gier i zabaw 1 / miesiąc
  • - terapia ręki 1 / tydzień
  • - trening umiejętności społecznych 1/ tydzień
  • - koncert muzyczno-taneczny 1/miesiąc
  • - konsultacje z psychologiem, terapeuta integracji sensorycznej w razie potrzeb
  • - min. 4 wycieczki w trakcie roku szkolnego ( np. Zoo, wioska indiańska, teatr, semafor-muzeum animacji)
  • - cykliczne przedstawienia teatralne, spotkania z zwierzętami , planetarium
  • - prezenty z okazji uroczystości przedszkolnych

  Do Państwa dyspozycji w grupie dzieci znajduje się 4 nauczycieli.

  • - 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • - nauczyciel języka angielskiego
  • - pedagog specjalny

  Dbając o wszechstronny rozwój dzieci zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedszkole Fun & Play zatrudnia wielu specjalistów i terapeutów, którzy wspólnie z nauczycielami, stawiającymi na indywidualne podejście do każdego dziecka, na jego dobro , odnoszenie sukcesów i niwelowanie występujących nieprawidłowości w rozwoju dbają o właściwą terapię i rozwój dziecka. We współpracy z logopedą,neurologopedą psychologiem , specjalistą Integracji Sensorycznej, terapeutami dogoterapii, terapeutą Johansena, pedagogiem, oligofrenopedagogami oraz innymi specjalistami korygują deficyty rozwojowe dzieci dbając równocześnie o ich wszechstronny rozwój. Gdy zachodzi potrzeba modelowania zachowowań dziecka włączany jest do pracy nauczyciel cień. Na początku nawiązywania interakcji społecznych warto zapewnić dziecku pomoc dwóch osób dorosłych, zwłaszcza, że ich role bardzo się różnią. Zadaniem nauczyciela cienia jest niedopuszczalne do popełnienia przez dziecko błędów oraz podpowiadanie dziecku właściwego zachowania, jeśli błąd już się zdarzy.


  Dzieciątko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętę jest terapią indywidualną:

  • - terapia logopedyczna lub neurologopedyczna
  • - terapia SI
  • - terapia dogoterapii
  • - terapia ręki
  • - terapia psychologiczna
  • - terapia pedagogiczna
  • - trening słuchowy Johansena

  Dziecko uczestniczy dodatkowo zajęciach grupowych ( 4-5 osobowych):

  • - treningu umiejętności społecznych
  • - treningu zastępowania agresji


  Nauczyciel wspomagający pracuje z dzieckiem:

  • - elementami metody behawioralnej
  • - elementami metody krakowskiej
  • - metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • - metodą modelowania zachowań
  • - metodą Dobrego Startu
  • - programem Knillów
  • - techniką Sliding-in
  • - alternatywnymi formami komunikacji


  Wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce. Czesne za przedszkole wynosi 0 zł.


  Przedszkole pracuje od 6:30 do godziny 18:00.


  Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefon 515 564 715, 609 772 204, 730 699 994


  Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail rekrutacja.lokietka@gmail.com  W dniach 4.01-15.01.2021 prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna uprawniająca do pierwszeństwa przyjęcia dla dzieci uczęszczających już do przedszkola Fun & Play . W powyższym terminie przyjmowane będą również karty zgłoszeniowe dzieci nie uczęszczających do Przedszkola Fun & Play .
  Formularz pdf (do wydrukowania i dostarczenia do przedszkola)

© 2013

Fun & Play Sieradz